W celu poprawnego wyświetlenia strony internetowej
prosimy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.

Polityka prywatności
ARUM S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Klienta ARUM S.A. i użytkownika serwisów należących do ARUM S.A. obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.arum24.pl.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: ARUM S.A. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, należących do ARUM S.A. oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez ARUM S.A. (zwanej dalej Spółką)

Nota prawna
  1. Wszelkie materiały, informacje oraz dane znajdujące się na stronach internetowych ARUM S.A. pod domeną www.arum24.pl,w szczególności: zdjęcia, grafiki, teksty, elementy interaktywne są przedmiotem praw podmiotowych, w tym autorskich praw majątkowych. Strony te oraz ich zawartość chronione są przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), a naruszenie tych praw zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi.
  2. Informacje zawarte na stronie są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej, mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki.
  3. Pomimo podejmowania przez Spółkę wszelkich działań, mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu, ARUM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w jej zawartości, oraz nie gwarantuje stuprocentowej dokładności, aktualności oraz kompletności informacji przedstawionych na stronach serwisu.
  4. Wszelkie treści prezentowane na stronie internetowej Spółki mają wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec ARUM S.A.
  5. Treści edukacyjne udostępnione na stronie Spółki powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.
  6. Zawarte w ARUM S.A. artykuły własne i artykuły gości zawsze zgadzają się z opinią twórców i opinią właśnie są. Opinie wyrażone przez społeczność na blogu, mediach społecznościowych lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią serwisu.
  7. Użytkownicy strony internetowej Spółki zobowiązani są do korzystania z niej w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z tej strony przez innych użytkowników lub przez Spółkę.
  8. Wszystkich Użytkowników strony www.arum24.pl obowiązują „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego ARUM S.A.”, które dostępne są tutaj.
  9. Wszelka odpowiedzialność oraz ryzyko związane z podejmowaniem decyzji na podstawie informacji zawartych w serwisie, spoczywają wyłącznie na użytkowniku.
  10. Spółka zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do swojej strony internetowej.